088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Voor zorginstellingen

Verzuimmanagement voor zorginstellingen

“In de zorg voor onze patiënten verliezen wij de eigen medewerkers wel eens uit het oog zo ook in het verzuimproces, Absentiemanager zorgt dat er onder andere aandacht is voor verzuimpreventie.” 

Absentiemanager biedt uitkomst voor complexe organisatiestructuren met meerdere leidinggevenden. Alle leidinggevenden hebben binnen Absentiemanager zicht op het verzuim van medewerkers in het team. Door middel van rapportages die beschikbaar zijn via Absentiemanager heeft een organisatie zicht op de verzuimrisico’s. Hierdoor kan onder andere ingezet worden op verzuimpreventie en het verbeteren van vitaliteit van de medewerkers. Dit heeft als resultaat dat het verzuim aanzienlijk daalt en het medewerkerstevredenheidsonderzoek beter beoordeeld wordt.

Naast verzuim kamt de zorg ook regelmatig met zwangerschappen bij het personeel. Hier is echter niet altijd zicht op. Absentiemanager zorgt ervoor dat wet- en regelgeving rondom zwangerschappen en verzuim nageleefd wordt. Met Absentiemanager zijn organisaties in staat om aan de zorgplicht te voldoen!