088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Voor zorginstanties

Voor een zorgverleningsinstantie

“Absentiemanager is een belangrijke spil in ons preventiebeleid. 

Binnen onze organisatie staat gezondheid centraal. Zo ook de gezondheid van onze werknemers. Absentiemanager is zeer belangrijk in ons preventiebeleid, bijvoorbeeld voor het documenteren van resultaten van werkplekonderzoeken en om ons re-integratiebeleid te hanteren. 

Absentiemanager levert duidelijke managementinformatie door middel van rapportages, met deze analysemogelijkheden kunnen wij het verzuimproces binnen de organisatie waar nodig bijsturen. 

Absentiemanager koppelt de verschillende systemen waarmee wij werken naadloos aan elkaar. Het fungeert naast verzuimdossier ook als communicatieplatform met de medewerker en derde partijen zoals de ‘bedrijfsarts of arbeidsdeskundige’. Wij willen graag actief betrokken zijn bij het welzijn van onze collega’s en Absentiemanager geeft ons daarvoor de benodigde middelen."