088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Voor werkgevers in het grootbedrijf

    Absentiemanager is er voor u!

Voor de werkgever van een grootbedrijf

“Sinds wij met Absentiemanager werken, hebben wij veel meer tijd over om met onze eigen bedrijfsvoering bezig te zijn!

In onze organisatie verloren wij de grip op het verzuimmanagement. Doordat we nu  Absentiemanager gekoppeld hebben aan ons ERP- en salarissysteem, voeren we nooit meer gegevens dubbel in wat ons tijdswinst oplevert en die tijd kunnen we besteden aan het naleven van het verzuimprotocol.

Door het gebruik van Absentiemanager in de organisatie, ingericht met onze eigen huisstijl, missen wij geen acties als het gaat om het verzuimprotocol. Leidinggevenden beschikken over de benodigde dossiers en worden vanuit het pakket geattendeerd op te nemen acties. Absentiemanager levert overzichtelijke rapportages, die wij via de leidinggevenden vanuit de organisatie ontvangen. Registraties van verzuim verlopen via de applicatie, waarbij de medewerker zichzelf ziek meldt en na herstel zichzelf weer beter meldt. Hierdoor zijn wij geen tijd kwijt aan het registreren van zieke medewerkers.

Het WGA-dossier in Absentiemanager is een grote aanwinst voor onze HR-managers, aangezien wij eigen risicodrager voor de WGA zijn. Tevens voldoet Absentiemanager aan de privacywetgeving en beveiligingseisen in de vorm van tweeledige authenticatie en IP-management voor de gebruikers. Kortom, Absentiemanager levert onze organisatie veel gemak op het gebied van verzuim, daarnaast bespaart het ons veel tijd, waardoor wij bezig kunnen zijn met onze eigen werkzaamheden!”