088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

Voor wie is Absentiemanager

Absentiemanager kent geen beperkingen in marktsegmenten en sectoren. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met ziekteverzuim. Verzuimreductie is dan ook uitgangspunt van het verzuimbeleid binnen organisaties. Organisaties zijn in staat om het verzuimmanagement te vereenvoudigen en te minimaliseren met behulp van Absentiemanager. Absentiemanager is een – op maat in te richten – oplossing voor het managen en reduceren van het verzuim binnen uw organisatie!


 Voor de werknemer

Voor de werknemer

“Met behulp van de applicatie van Absentiemanager ben ik zeer betrokken bij mijn eigen re-integratieproces.”

Lees meer

 Voor de leidinggevende

Voor de leidinggevende

“Door de drukte op de werkvloer heb ik geen tijd om continu op de verzuimprocessen te letten”

Lees meer

 Voor de HR Manager

Voor de HR Manager

“De dossiers in Absentiemanager brengen alle specialisten die ik voor een re-integratietraject nodig heb bij elkaar, dit scheelt mij veel tijd en moeite!”

Lees meer

 Voor de werkgever in het MKB

Voor de werkgever in het MKB

“Mijn accountant verzorgt het verzuimmanagement voor mijn organisatie. Hierdoor heb ik wel zicht op het verzuimproces en kan ik zelf gericht actie ondernemen!”

Lees meer

Voor de werkgever grootbedrijf

Voor de werkgever grootbedrijf

“Sinds wij met Absentiemanager werken, hebben wij veel meer tijd over om met onze eigen bedrijfsvoering bezig te zijn!”

Lees meer

Voor de casemanager bij een arbodienst

Voor de casemanager bij een arbodienst

“De klant krijgt de mogelijkheid om grip te houden op alle aspecten van het verzuimproces met Absentiemanager”

Lees meer

Voor de bedrijfsarts

Voor de bedrijfsarts

“Mijn klanten werken met Absentiemanager, terwijl ik gebruik kan maken van mijn eigen systeem”

Lees meer

Voor een zorgverleningsinstantie

Voor een zorgverleningsinstantie

“Absentiemanager is een belangrijke spil in ons preventiebeleid“

Lees meer

Per branche

 Voor zorginstellingen

Voor zorginstellingen

“In de zorg voor onze patiënten verliezen wij de eigen medewerkers wel eens uit het oog zo ook in het verzuimproces, Absentiemanager zorgt dat er onder andere aandacht is voor verzuimpreventie.”

Lees meer

 Voor de horeca

Voor de horeca

“In onze branche doen wij onze administraties over het algemeen zelf. Voordat ik met Absentiemanager werkte, hield ik al mijn zaken bij in verschillende programma’s. Dit was zeer tijdrovend en ik maakte regelmatig fouten, dit zorgde voor veel irritatie onder mijn medewerkers.”

Lees meer

 Voor het onderwijs

Voor het onderwijs

“Wij waren niet op de hoogte van de verzuimrisico’s binnen onze organisatie en de branche. Via onze nieuwe HRM-manager werden we geattendeerd op de mogelijkheden van Absentiemanager. Nu werken we met Absentiemanager en zijn we op de hoogte van de verzuimrisico’s. We zijn nu beter in staat om het verzuimproces te handhaven, waardoor het verzuim aanzienlijk is teruggelopen.”

Lees meer

 Voor arbodienstverleners

Voor arbodienstverleners

“Met Absentiemanager zijn wij - als arbodienstverlener - in staat om met alle betrokken partijen samen te werken in één virtueel verzuimteam. Iedere betrokkene heeft via de eigen beheeromgeving toegang tot alle aan hen toegewezen klanten. We zijn nu veel beter in staat om onze klanten te bedienen!”

Lees meer

 Voor accountants

Voor accountants

“Naast de accountdienstverlening bieden wij onze klanten HRM-advies. Verzuimbegeleiding is onderdeel van onze HRM-gerelateerde dienstverlening. Absentiemanager zorgt ervoor dat wij onze klanten volledig kunnen ontzorgen. Naast het registreren en het meten van verzuim, is Absentiemanager geïntegreerd met veel gebruikte salarissystemen waardoor we efficiënter kunnen werken.”

Lees meer