088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Houd gemakkelijk overzicht in het verzuimproces van uw klant

Reseller worden van Absentiemanager?

Absentiemanager is een zeer gebruiksvriendelijke tool om in te zetten bij de ontwikkeling en implementatie van verzuimmanagement binnen organisaties. Voor organisaties is naleving van het verzuimprotocol een grote uitdaging. Door het niet na kunnen leven van het verzuimprotocol riskeren deze organisaties UWV-boetes en daarnaast is gebleken dat het verzuim binnen deze organisaties aanzienlijk hoger is, dan bij organisaties die het verzuimprotocol na leven met behulp van een verzuimapplicatie.

Als verzuimbegeleider ondersteunt u organisaties bij het naleven van het verzuimprotocol. Absentiemanager maakt het voor u als verzuimbegeleider gemakkelijk om overzicht te houden in het verzuimproces van de klant. Maar u kan Absentiemanager ook als tool aanbieden aan uw klanten om het eigen verzuimproces te beheren. Absentiemanager biedt tal van mogelijkheden binnen- en als aanvulling op uw huidige dienstverlening. 

HRM-dienstverleners zetten Absentiemanager in bij de verzuimbegeleiding van klanten. Binnen de tool van Absentiemanager wordt in lijn met de overeengekomen dienstverlening uw toegangsrechten en taken als verzuimbegeleider gedetailleerd ingesteld. Alle betrokken partijen – binnen het verzuimproces van de klant - hebben toegang tot alle aan hen toegewezen klanten. 

Neem voor meer informatie contact op via dit contactformulier.