088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

Testimonials

Sandd

Sandd

‘Het maakt niet uit welke acties we in ons verzuimproces willen toevoegen. Alles kan. Bovendien staat er altijd iemand klaar om ons te helpen met advies over hoe we ons verzuim het beste kunnen aanpakken.’

Harry Timmers, HR Procesmanager

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan

‘In drie jaar tijd hebben we het verzuim aanzienlijk kunnen reduceren, van 7% naar 4,9%. Hiermee besparen we circa 2 miljoen euro als het gaat om de improductiviteit van de verzuimende medewerkers. Absentiemanager ondersteunt ons in het verzuimproces. Zo weten de leidinggevenden middels Absentiemanager wanneer zij actie moeten ondernemen in het verzuimproces. In Absentiemanager hebben we alle documenten structureel op orde, een WIA aanvraag was nog nooit zo snel uitgevoerd.’

Frank van Tol, Arbeidskundig Medewerker

BDO

BDO

'Absentiemanager is een uitstekend online systeem om als werkgever volledig “in control” te zijn ten aanzien van ziekteverzuim. De koppeling tussen Absentiemanager en ons Salaris- en HR platform BDO Online Personeel is daarom vanzelfsprekend en werkt feilloos waardoor we onze klanten ook op dit HR vlak kunnen ontzorgen.'

Niels Terpstra, Senior Manager Personeels- & Salarisadministratie BDO Accountants
Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep

‘Binnen onze organisatie werken zo’n 220 leidinggevenden dagelijks met Absentiemanager. Zij zijn unaniem van oordeel dat het een eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk systeem is dat nooit problemen oplevert.’

Fatima El Harouchi, Verzuimspecialist

PGA Nederland

PGA Nederland

'De implementatie van Absentiemanager, inclusief de koppeling met Loket.nl, verliep snel en pijnloos. En de samenwerking tussen deze partners treft ons als aangenaam en effectief.'

Matthijn Vermoolen, HR Manager

Reactiva

Reactiva

‘Onze bedrijfsartsen werken met verschillende verzuimsystemen en spreken steeds met verbazing over het feit dat Absentiemanager altijd bereikbaar is en nog nooit een minuut uitval heeft gehad.’

Susan Quaars, Directeur

Equens

Equens

‘Absentiemanager is het verzuimvolgsysteem dat past bij onze eisen op het gebied van privacy en security.’

Henk Pel, Manager HRM Support

ArMeOr

ArMeOr

‘Voor ik bij een klant binnen ga, pak ik meestal in de auto nog even mijn tablet om de laatste status van lopende verzuimdossiers in te zien en kom ik altijd goed voorbereid binnen.’

Gerard Klein, Heerenbrink Verzuimspecialist voor MKB

Bedrijfartsenpost

Bedrijfartsenpost

‘Toen Bedrijfsartsenpost eind 2013 van start ging ben ik op zoek gegaan naar een gebruikersvriendelijk online ziekteregistratiesysteem dat met name onze klanten zou ondersteunen, niet alleen ons. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Absentiemanager, omdat het in alles voorziet en flexibel is. Absentiemanager is een ziektebeheerssysteem dat niet alleen wettelijke bepalingen bewaakt, maar het ook mogelijk maakt om werkprocessen op maat in te richten zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden, hoe en wanneer.’

Ron Schnater, Directeur

Windst in Bedrijf

Windst in Bedrijf

‘Windst in Bedrijf heeft gekozen voor Absentiemanager als meest gebruikersvriendelijk en betrouwbaar verzuimsysteem in de markt. Daarnaast staat er achter Absentiemanager een team van mensen die gemakkelijk benaderbaar, behulpzaam en kundig zijn. Absentiemanager is voortdurend in ontwikkeling en groeit mee met onze organisatie. Ook onze klanten zijn blij met het gegeven dat Windst in bedrijf met Absentiemanager werkt.’

Johan wind, Directeur

HR Servicedesk

HR Servicedesk

'Absentiemanager creëert een veilige omgeving waar wij overzichtelijk het verzuim van onze klant in kaart kunnen brengen. Hierdoor kunnen wij het verzuim aanpakken, minimaliseren en laag houden. De rapportages vormen een mooie basis voor het bepalen van HRM strategieën. Daarnaast is de support die wordt geboden snel, duidelijk en erg vriendelijk'

Marco Voskamp, Directeur, HR Servicedesk