088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Voor het onderwijs

Verzuimmanagement voor het onderwijs

“Wij waren niet op de hoogte van de verzuimrisico’s binnen onze branche. Via onze nieuwe HR-manager werden we geattendeerd op de mogelijkheden van Absentiemanager. Nu werken we met Absentiemanager en zijn we op de hoogte van de verzuimrisico’s. We zijn beter in staat om het verzuimproces te handhaven, waardoor het verzuim aanzienlijk is teruggelopen.” 

Binnen het onderwijs is de werkdruk hoog, men heeft te maken met snelle roostering bij uitval. Absentiemanager is de online applicatie die ervoor zorgt dat iedere onderwijsinstelling in staat is het verzuimprotocol na te leven. Absentiemanager is niet alleen een verzuimregistratietool, maar het is tegelijktijdig een uitstekend meetings- en sturingsinstrument.

Absentiemanager schept een duidelijkheid beeld van het werkelijk verzuim binnen uw organisatie. Hierdoor is het mogelijk om verzuim te reduceren en daarnaast het verzuimprotocol na te leven. Wet Verbetering Poortwachter is gemakkelijk na te leven, aangezien Absentiemanager u tijdig te nemen acties doorgeeft. UWV-boetes zijn voor altijd verleden tijd!