088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

Duurzame inzetbaarheid

Het mag duidelijk zijn dat werknemers met een goede gezondheid beter presteren dan medewerkers met een slechte gezondheid. Gezonde medewerkers zijn niet alleen productiever, maar kunnen ook tot op hoge leeftijd werken. Naast het feit dat de gezondheid van medewerkers van groot belang is voor de prestaties van uw organisatie, is werken ook zeker goed voor de gezondheid van uw medewerkers! Het is dan ook belangrijk dat u samen met uw medewerkers investeert in de gezondheid op de werkvloer.

Ziekteverzuim

De vergrijzing heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd van werknemers in Nederland stijgt. Dit heeft als gevolg dat Nederlanders steeds langer door moeten werken. Om hiertoe in staat te zijn is het van belang dat de werknemer fysiek, maar ook mentaal fit is. De werkgever en werknemer zijn hier samen verantwoordelijk voor. Het ziekteverzuim is in Nederland gemiddeld 4% (met afwijkingen in sommige bedrijfstakken). Circa 800.000 mensen in Nederland zijn gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt.

Een fitte organisatie

Werkgevers en werknemers moeten zich inspannen voor een fitte organisatie waarin verzuim of arbeidsongeschiktheid beperkt is. Het is de bedoeling dat gepensioneerden na hun arbeidstijd in goede gezondheid kunnen genieten van hun welverdiende pensioen. Werknemers zijn in staat om langer door te werken als aandacht besteed wordt aan duurzame inzetbaarheid, een vitaal arbeidsklimaat draagt hieraan bij. Maar hoe creëer je zo’n vitaal arbeidsklimaat? We leggen het hieronder uit. Voor werkgevers die aandacht besteden aan het creëren van een fitte organisatie is gezondheidsmanagement geen kostenpost, maar juist een verdienmodel!

Een vitaal arbeidsklimaat creëren

Een organisatie is in staat om een vitaal arbeidsklimaat zelf te creëren. De volgende acties kunnen tot een fitte organisatie leiden:

  • het hanteren van een integraal gezondheidsbeleid;
  • werken aan een gezonde bedrijfscultuur en goede arbeidsomstandigheden;
  • richtlijnen opzetten voor een ‘gezonde bedrijfskantine’;
  • afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor mensen met een beperking of taalachterstand;
  • aandacht besteden aan mantelzorgers;
  • verlichten van de psychosociale arbeidsbelasting;
  • preventiespreekuren instellen;
  • goede begeleiding bij re-integratie van (arbeidsongeschikte) medewerkers.

Ken de bedrijfsrisico’s

Iedere organisatie met personeel komt verzuim tegen binnen de organisatie. Het doel is om dit verzuim zoveel mogelijk te reduceren. Verzuimreductie is mogelijk wanneer een organisatie inzicht heeft in de risico’s die komen kijken bij de werkzaamheden die medewerkers verrichten. Een goede manier om inzicht te krijgen in deze risico’s is het registreren van het verzuim in bijvoorbeeld een verzuimapplicatie. Door deze gegevens te analyseren kunnen mogelijke verbanden gelegd worden tussen gevallen van verzuim. Vervolgens kan aandacht geschonken worden aan de oorzaken van dit verzuim. Dit levert een vitaal arbeidsklimaat op en een reductie van de verzuimkosten.

In een volgende blog zoomen we in op het integrale gezondheidsbeleid van organisaties.