088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

De verkiezingsstrijd | Welke standpunten spelen er binnen uw vakgebied?

De verkiezingsstrijd draait op volle toeren! A.s. woensdag trekt heel Nederland naar de stembussen. Nou, laten we hopen op heel Nederland, aangezien we bevoorrecht zijn om in een democratie te leven en de vrijheid hebben om überhaupt te stemmen! Laten we wel beseffen dat onze voorouders hier hard voor hebben gevochten. Kortom woensdag trekt héél Nederland naar de stembussen, althans mits u stemgerechtigd bent!

 De stemwijzers laat ons als consument diverse standpunten zien, waarna wij een keuze maken in ‘eens’, ‘oneens’ of ‘neutraal’. Na een X aantal vragen krijgen we een advies over de partij die het beste bij ons past, gebaseerd op de ingevulde stellingen. Wij willen hier nu toch even iets dieper op ingaan! Want bent u wel op de hoogte van alle standpunten binnen uw vakgebied? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet, zodat u woensdag ook met uw HR-achtergrond kan stemmen!

De neuzen dezelfde kant op…

In een overzicht met zeer klein lettertype zijn de standpunten van de grootste partijen niet verder in te perken dan tot vier (liggende) A4’tjes. Aangezien dit alsnog veel leeswerk is, geven wij een korte samenvatting van de meest populaire onderwerpen. Uit het overzicht wordt namelijk duidelijk dat de grootste partijen vrijwel allemaal wat te zeggen hebben over de onderwerpen: arbeidscontracten, ziekte en het zwangerschapsverlof. Er kan eigenlijk geconcludeerd worden dat de partijen op het gebied van deze onderwerpen nog wel eens tot overeenstemming zouden kunnen komen. Vrijwel elke grote partij wil dat het ‘vaste contract’ aantrekkelijker gemaakt wordt. Daarentegen willen de partijen dat het flexibele contract onaantrekkelijker wordt.

Loondoorbetaling bij ziekte…

Ook over het onderwerp ziekte staan de neuzen aardig dezelfde kant op. Partijen zijn het erover eens dat loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemingen verkort moet worden naar een jaar, waarna de overheid het tweede ziektejaar voor haar rekening neemt. Opvallend is dat de Christen Unie ook uitspraak doet over loondoorbetaling bij ziekte binnen grote bedrijven, zij vinden dat de doorbetaling voor grote bedrijven gekort moet worden naar 10 jaar. De VVD en de PvdA willen minder administratieve verantwoordelijkheden op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hoe zou zich dat verhouden tot de nieuwe Arbowet…?

 Het zwangerschapsverlof…

Het zwangerschapsverlof wordt ook door iedere partij meegenomen in de HR-standpunten. De VVD is de enige partij die geen standpunt inneemt binnen dit onderwerp. De andere partijen zijn allemaal voor uitbreiding van het ouderschapsverlof. De termijn hiervan verschilt per partij. Opvallend is dat het zwangerschapsverlof niet enkel betrekking heeft op de moeder, maar dat er ook zeker rekening wordt gehouden met de vader en verzorgende meeouders.

Opvallend…

Opvallend is dat partijen graag zien dat het in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en ouderen gestimuleerd wordt vanuit de overheid, door bijvoorbeeld belastingvoordelen en/of no-risk polissen beschikbaar te stellen. PVV, SP en PvdA hebben niets over dit onderwerp vermeld in hun verkiezingsprogramma. Deze partijen hebben wel – afgezien van de PVV – het onderwerp ‘scholing’ op de agenda staan. Waarbij de focus voornamelijk ligt op het stimuleren van lager- en middelbaar geschoolden

 Kortom…

In deze blog hebben wij de politieke highlights voor u samengevat. In ons overzicht vindt u alle standpunten – van de grote politieke partijen - rondom de arbeidsmarkt terug. Duidelijk mag zijn dat de verkiezingsstrijd hoogstwaarschijnlijk inmiddels haar hoogtepunt heeft bereikt. Er zijn nog erg veel ‘zwevende’ kiezers, donderdagochtend weten we voor wie Nederland heeft gekozen…   

standpunten