088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

De nieuwe Arbowet

Minister Asscher heeft eind december 2015 het wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De implementatie van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld tot juli 2017. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer had diverse vragen over deze nieuwe wet. Hierdoor is de implementatie van deze nieuwe Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017. In deze blog maken we duidelijk wat de voornaamste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn, daarnaast zoomen we in op het doel van deze nieuwe Arbowet.

Wat houdt de nieuwe Arbowet in?

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet hebben te maken met de rol van de bedrijfsarts. Het doel van deze nieuwe Arbowet is het zoveel mogelijk beperken en reduceren van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. De wetswijziging heeft niet alleen consequenties voor de rol van de bedrijfsarts, maar ook voor de rol van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker gaat een grotere bijdrage leveren bij het arbobeleid.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn:

  • Werknemers hebben direct toegang tot de bedrijfsarts via het arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet in staat zijn om iedere werkplek te kunnen bezoeken.
  • Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • Inspectie SZW krijgt meer sanctiemogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • De inspectie SZW heeft de mogelijkheid om direct een boete op te leggen als de Arbo-overeenkomst niet aan de juiste voorwaarden voldoet (tot €13.500 per overtreding).
  • Grotere betrokkenheid van werknemers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol binnen de organisatie.
  • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners.

Wat is het doel van de nieuwe Arbowet?

De nieuwe wet richt zich in essentie op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. De nieuwe Arbowet zorgt ervoor dat werkgevers aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Werkgevers investeren in het voorkomen van arbeidsongelukken en beroepsziekten, dit betaalt zich uiteindelijk terug in de vorm van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Middels onze blogs en social media kanalen houden wij u op de hoogte van wijzigingen omtrent de nieuwe Arbowet.