088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Voor arbodienstverleners

“Met Absentiemanager zijn wij - als arbodienstverlener - in staat om met alle betrokken partijen samen te werken in één virtueel verzuimteam. Iedere betrokkene heeft via de eigen beheeromgeving toegang tot alle aan hen toegewezen klanten. We zijn nu veel beter in staat om onze klanten te bedienen!”

Absentiemanager leent zich optimaal voor samenwerking met arbodienstleveranciers. Volgens de overeengekomen dienstverlening worden uw toegangsrechten en taken als verzuimbegeleider gedetailleerd ingesteld. Uw casemanagers, bedrijfsartsen en andere specialisten hebben na inloggen toegang tot alle aan hen toegewezen klanten.

Declaratiemodus

De door u te leveren verrichtingen en afgesproken tarieven worden opgenomen in het productenbestand binnen Absentiemanager. Tarieven zijn afhankelijk van het overeengekomen contractmodel. Taken die zijn uitgevoerd registreert u per klant, afdeling of werknemer. Het juiste tarief wordt automatisch berekend en opgeslagen in een declaratiebestand. Het declaratiebestand ontvangt u als bijlage bij uw factuur.

Medisch dossier

Het medisch dossier is de persoonlijke- en streng beveiligde werkomgeving van de bedrijfsarts, waar alle medische informatie opgeslagen is. Deze module is een optie binnen Absentiemanager en uitsluitend te gebruiken door bedrijfsartsen. De medische voorgeschiedenis, spreekuurverslagen, medische notities en correspondentie met huisartsen en specialisten zijn onderdeel van het Medisch Dossier.

Inzicht in de werkvoorraad

Nadat u inlogt in Absentiemanager krijgt u direct een overzicht van alle acties die bij uw klanten uitstaan. Dit geeft u een duidelijk overzicht van de werkvoorraad. De acties kunt u sorteren, filteren of direct uitvoeren.

Praktische zaken voor bedrijfsartsen

  • Bedrijfsartsen hebben de mogelijkheid om in de opmaak van een spreekuurverslag een cascode te selecteren uit een tabel en deze code vervolgens aan het dossier toe te voegen.
  • De bedrijfsarts is – net als andere betrokkenen - in de gelegenheid om notities en acties vast te leggen in een afzonderlijk preventiedossier.
  • De bedrijfsarts kan de beschikbaarheid op spreekuurlocaties laten opnemen in de spreekuuragenda. De werkgever kan zo de beschikbare tijdvakken boeken.
  • Absentiemanager biedt standaard tekstmodules om versneld documenten of berichten op te stellen.
  • Declaraties kunnen gemakkelijk worden opgeslagen in een declaratiebestand. De bedrijfsarts maakt een verrichtingentabel aan, geregistreerde verrichtingen worden berekend aan de hand van de tarieven.