088 1 888 888 |  info@absentiemanager.nl |  |  | 

  • Header1

    Voor accountants

“Naast de accountdienstverlening bieden wij onze klanten HRM-advies. Verzuimbegeleiding is onderdeel van onze HRM-gerelateerde dienstverlening. Absentiemanager zorgt ervoor dat wij onze klanten volledig kunnen ontzorgen. Naast het registreren en het meten van verzuim, is Absentiemanager geïntegreerd met veel gebruikte salarissystemen waardoor we efficiënter kunnen werken.” 

Absentiemanager heeft met - door accountants veel gebruikte - salarissystemen een integratie opgezet, wat zorgt voor effectieve uitwisseling van benodigde gegevens. Dubbel onderhoud van gegevensbestanden is hiermee voorgoed verleden tijd! Alle in- en uitdienstmeldingen en mutaties van werknemer-gegevens worden dagelijks automatisch overgedragen aan Absentiemanager, op het moment dat dit gewenst is door uw klant. Met deze werkwijze worden arbodienstverleners tijdig op de hoogte gesteld en kunnen zij de gegevens direct in hun eigen werkvoorraad opnemen.

Absentiemanager is bij uitstek de meest geschikte tool voor uw personeelsadviseurs om in te zetten bij verzuimbegeleiding. Naast het registreren van verzuim- biedt Absentiemanager de mogelijkheid om het verzuim binnen een organisatie te monitoren met behulp van rapportages. Naar aanleiding van die rapportages kan met behulp van uw personeelsadviseur het verzuim van uw klanten gereduceerd worden. En verzuimreductie is altijd uitgangspunt van het verzuimbeleid!